זברה מדיקל הישראלית נכנסת לראשונה לרשת בתי חולים אמריקאית